BAUER Gruppe:
Menü
Röhren- und Pumpenwerk BAUER > Kontakt > Pro­dukt­ma­nage­ment

Pro­dukt­ma­nage­ment

Ansprech­per­so­nen

Patrick Hammer

Product Manager – Irri­ga­ti­on Technology

Hans Peter Hojas

Product Manager – Slurry Technology

Thomas Perlik

Product Manager – Slurry Tanker

Lukas Kuch­heu­ser

Product Manager – Self Pro­pel­led Technology