VAKUUMFASS Tandem

VAKUUMFASS V100 TL Standard


VAKUUMFASS V 182TL

zusätzlich zum "Standardlieferumfang Vakuumfass Tandem"

  • Behälterdurchmesser Ø1850mm, 3 Schwallwände
  • Vier-Feder-Tandemaggregat mit Längsstabilisatoren
  • Spur 2150mm, Achsabstand 1810mm
  • Syphon 30 Liter verzinkt

Item No. Article (l)  
6830018 Fass V185TL 28L-26 T330 AL 18170 28L26 16PR T330 HK 159 / 6"

Fass V185TL 28L-26 T330 AL

Alliance, OA, Spur 2150/10Loch, STAR 10680L

Weight: not available
Product group: 41